hanoi

Read All Latest Auto News by Our Expert Authors

Chia sẻ

Cực kỳ say đắm với các loại máy móc công nghệ, Ravikant Chouhan sở hữu nhiều kiến thức về ô tô và xe máy và anh luôn bận rộn với các loại máy móc hay công cụ. Là một kỹ sư về Khoa học Máy tính, anh được chỉ định làm cây bút về kỹ thuật cho CarBay, giúp công ty phát triển nhanh chóng hơn. Anh có tầm nhìn hướng đến những lĩnh vực chủ chốt trong cơ khí và cách anh duy trì quan niệm về máy móc luôn giúp anh trở nên năng động và rất kỹ thuật.

Connect with the author via :
Email:ravikant.chouhan@girnarsoft.com

Recent Posts By Ravikant Chouhan - Last updated thg 3 08, 2016