hanoi
Language en | vi

BMW X1

Change xe
1,69 ₫ - 1,7 ₫ Billion
X1 Price
OTR Price in Hanoi
dcb_cta_description VIEW MARCH OFFERS
X1 Specifications
Seating Capacity 5
Viết Nhận Xét
Love your vehicle? Share your vehicle story with the world
Viết một đánh giá

BMW X1 2020 Price List

Biến thể Giá Thông số  
BMW X1 xDrive 25d    5,
BMW X1 sDrive 18d AT    5,
BMW X1 sDrive 20d AT    5,
BMW X1 sDrive16d    5,
BMW X1 xDrive 25d AT    5,
BMW X1 xDrive 18d    5,
BMW X1 xDrive 20d    5,
BMW X1 sDrive16d AT    5,
BMW X1 xDrive 18d AT    5,
BMW X1 xDrive 20d AT    5,
BMW X1 sDrive 18d    5,
BMW X1 sDrive 20d    5,
BMW X1 sDrive 18i 1,69 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 sDrive 18i AT 1,69 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 sDrive20i 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 xDrive20i 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 sDrive20i AT 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 xDrive 28i 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 xDrive20i AT 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
BMW X1 xDrive 28i AT 1,7 ₫ Billion*
OTR Price
5,
Have a question on X1?

Ask from fellow X1 Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Videos of X1

"Watch BMW X1 ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the BMW X1 exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare BMW X1 With Similar xe ô tô

BMW X1 Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
17.9 22.7

BMW X1 Review

  • Overview

Overview

Gi?i thi?u chung:


???c gi?i thi?u l?n ??u tiên vào n?m 2009, X1 là dòng xe Crossover c? b?n c?a công ty ô tô hàng ??u th? gi?i BMW ??ng th?i c?ng là m?t b??c ?i ??y táo b?o cho m?t phân khúc th? tr??ng tiên phong. Dành cho nh?ng ng??i luôn n?m b?t m?i c? h?i c?a cu?c s?ng, BMW X1 là m?t dòng xe Crossover thu?c BMW X series. Chi?u dài c? s? c?a dòng xe này ng?n h?n 20 mm so v?i phiên b?n X3, xe X1 m?i h?a h?n c? h?i m? r?ng th? tr??ng Vi?t Nam ??ng th?i t?ng doanh s? bán hàng cho công ty.

??ng c?, m?c tiêu hao nhiên li?u & nh?ng bi?n th?:


BMW luôn luôn b?o ??m mang l?i cho b?n m?t chuy?n ?i ??y uy l?c. ??ng c? x?ng 2 lít 4 xi lanh s?n sinh công su?t c?c ??i t? 150 - 245 mã l?c t?i 5000 – 6500 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 200 – 350 Nm t?i 1250 – 4800 vòng/phút tùy thu?c vào phiên b?n ???c ch?n. Công su?t c?a phiên b?n ??ng c? diesel 2 lít 4 xi lanh còn ???c nâng cao h?n, ??ng c? này có kh? n?ng s?n sinh công su?t c?c ??i 116 – 218 mã l?c t?i 1500 – 4000 vòng/phút kèm mô men xo?n t? 380 – 450 Nm t?i 1500 – 2750 vòng/phút. Dòng xe Crossover này t?p trung vào t?c ?? nên xe có kh? n?ng t?ng t?c khá t?t t? 0 – 100 km/h trong vòng 7,9 – 10,4 giây ph? thu?c vào t?ng lo?i ??ng c?. T?c ?? c?c ??i c?a dòng xe X1 này là 205 km/h và m?c tiêu hao nguyên li?u khá ?n t??ng 20kmpl (??ng c? diesel)

Ngo?i th?t:


Dòng X1 m?i t?o ?n t??ng ngay l?p t?c nh? thi?t k? k?t h?p hoàn h?o gi?a tính th? thao và s? thanh l?ch. ?? dài c?a chi?u dài c? s?, ph?n nhô khung xe ng?n và l??i t?n nhi?t hình b?u d?c giúp X1 trông n?ng ??ng h?n. Kích th??c t?ng th? c?a xe là 4464 mm X 1798 mm X 1545 mm (Dài X R?ng X Cao), chi?u dài c? s? 2760 mm, khi?n cabin r?ng rãi và t?o tính ?n ??nh cho xe. Chi?c Crossover có kh? n?ng ch?y ???ng ??a hình khá t?t vì kho?ng cách g?m xe ??n m?t ???ng t??ng ??i h?p lý 178 mm. Ô tô ???c trang b? v?i bánh xe h?p kim 17 inch và l?p xe c? 225/50 R17 ??ng th?i lái xe c?ng có th? l?a ch?n bánh xe h?p kim 18 inch, l?p c? 225/ 45 R18.

N?i th?t:


S? ti?n nghi tuy?t ??i là nguyên nhân chính ?? cabin c?a BMW X1 ???c nâng c?p. Vi?c s? d?ng gam màu be và ?en cho g? trang trí b?ng ?i?u khi?n mang l?i s? thanh l?ch c?a chi?c xe. H? th?ng ?èn vi?n 2 màu hoàn thành t?t nhi?m v? c?i thi?n tâm tr?ng. M?t ??ng h? trên b?ng ?i?u khi?n ???c gi? ki?u dáng c? ?i?n v?i ánh sáng d?u m?t. C?a s? tr?i (panoramic glass roof) là b? ph?n h?u d?ng cho hành khách vì nó giúp cabin thoáng khí và tràn ??y ánh sáng. BMW X1 ???c trang b? khoang hành lý khá t?t v?i dung tích 420 lít khi hàng gh? sau d?ng th?ng.

An toàn, phanh và ??c tính khác:


Hãng ô tô c?a ??c tin vào lý thuy?t r?ng n?u càng có nhi?u ?èn thì càng t?ng s? an toàn cho xe, do ?ó X1 cung c?p c?m ?èn pha t? ??ng t?ng gi?m ánh sáng r?t ti?n ích cho lái xe. H? th?ng phanh ??a ???c trang b? H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD) và H? th?ng h? tr? phanh kh?n c?p (BA) nâng cao s? an toàn c?a xe. Ngoài công ngh? qu?n lý l?c bám c?a xe, H? th?ng h? tr? lái xe (Driving Assitant) và H? th?ng liên l?c kh?n c?p thông minh (Intelligent Emergency Call) t?ng tính an toàn cho ng??i ng?i trong xe.

?ánh giá:


Kh? n?ng ch?y ???ng ??a hình t?t, b? ngoài kh?e kho?n, m?nh m? và hi?u su?t cao k?t h?p v?i tính ti?n nghi tuy?t v?i khi?n X1 là m?t ??i th? ?áng g?m c?a Mercedes Benz GLA và Audi Q3.

BMW Featured xe ô tô

Nearest BMW Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car