hanoi
Language en | vi
Change xe
363 ₫ - 390 ₫ Million
Morning Price
OTR Price in Hanoi
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers Avail Offers

Recent Updates of Morning

KIA Morning Price

The Morning is priced between 363 ₫ Million and 409 ₫ Million.

KIA Morning Variants

There are 4 variants available of Morning: 1.25L MT, 1.25L S MT, 1.25L AT and 1.25L S AT.

KIA Morning Power-trains

The Morning is powered by a 1248cc 4-cylinder Petrol engine produces 86 hp hp of power and 120 Nm of torque.

It comes with the option of a 5-Speed Manual and 4-Speed Automatic transmission gearbox.

KIA Morning Features

The feature list of Morning includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Bluetooth Connectivity, Vanity Mirror, USB & Auxiliary Input, Foldable Rear Seat, Automatic Climate Control, Navigation System, Air Quality Control, Bottle Holder, Remote Trunk Opener, Air Conditioner, Power Steering, Low Fuel Warning Light, Engine Start/Stop Button, DVD Player, Adjustable Seats, Accessory Power Outlet, Rear Seat Headrest, Leather Seats, Multi-function Steering Wheel, CD Player, FM/AM/Radio, Speakers Front, On Board Computer, Speakers Rear, Cup Holders-Front, Integrated 2DIN Audio, Remote Fuel Lid Opener and Rear Reading Lamp.

KIA Morning Interior

The interior features include Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Chrome Grille, Fog Lights Front, Digital Odometer, Adjustable Headlights, Heater, Power Adjustable Exterior Rear View Mirror, Tacho Meter, Power Windows Front, Electronic Multi Tripmeter, Power Windows Rear, Electric Folding Rear View Mirror, Leather Steering Wheel, Digital Clock, Height Adjustable Driver Seat, Rear Window Defogger, Rear Window Wiper, Rear Spoiler, Keyless Entry, Alloy Wheels, Ebd, Adjustable Steering Column, Tinted Glass, Anti Theft Device, Power Antenna and Advance Safety Feature.

KIA Morning Safety

The safety features of the Model includes the Centrally Mounted Fuel Tank, Anti-Lock Braking System, Automatic Headlamps, Child Safety Locks, Driver Airbag, Rear Seat Belts, Height Adjustable Front Seat Belts, Seat Belt Warning, Crash Sensor, Anti-Theft Alarm, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Engine Immobilizer, Traction Control and Engine Check Warning.

KIA Morning Competitors

The Morning Competitors are: Chevrolet Spark, KIA Morning Si and Mitsubishi Mirage.

KIA Morning 2021 Price List

Biến thể Giá Thông số  
KIA Morning AT Luxury    Dầu xăng
KIA Morning AT Deluxe    Dầu xăng
KIA Morning MT 363 ₫ Million*
OTR Price
5, Dầu xăng
KIA Morning AT 390 ₫ Million*
OTR Price
5, Dầu xăng

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Morning

"Watch KIA Morning ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the KIA Morning exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

KIA Morning Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
Dầu xăng 16.94 26.31

KIA Morning Review

  • Overview Morning

Overview Morning

T?ng quan

Kia Morning - s?n xu?t b?i hãng xe h?i Hàn Qu?c Kia, là m?t hatchback chuyên d?ng cho vi?c ?i l?i trong thành ph? có ki?u dáng b?t m?t v?i nhi?u tính n?ng hi?n ??i. T?i m?t s? th? tr??ng khác nó có tên g?i nh? Kia Picanto hay Kia EuroStar. Hatchback này ???c s?n xu?t ??c quy?n b?i nhà máy liên doanh c?a Kia và Donghee t?i Hàn Qu?c. V?i ki?u dáng th? thao và th?i trang, phiên b?n Kia Morning m?i là m?t s? l?a ch?n hoàn h?o cho nh?ng khách hàng ?ang tìm ki?m m?t chi?c xe kinh t? có c?u trúc nh? g?n. Có hai phiên b?n xe khác nhau ? lo?i h?p s? ???c bày bán trên th? tr??ng Vi?t Nam. ??ng c? KAPPA 1,25 lít ?em ??n tr?i nghi?m tuy?t v?i c? v? hi?u su?t, mô-men xo?n, m?c tiêu hao nhiên li?u và t?c ??. Công ngh? ?i?u ch?nh van bi?n thiên toàn th?i gian CVVT giúp t?ng c??ng hi?u su?t t?ng th? c?a chi?c xe. Nó cho phép ??t t?i công su?t c?c ??i 86 mã l?c ? 6.000 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i 120 Nm t?i 4.000 vòng/phút. Bên c?nh ?ó, t?t c? các phiên b?n m?i c?a Kia Morning ??u ???c trang b? h?p s? tay 5 c?p và h?p s? t? ??ng 4 c?p. Các nhà thi?t k? ??ng c?p th? gi?i c?a Kia ?ã cho ra ??i m?u thi?t k? cu?n hút hi?n ??i v?i nh?ng ???ng nét kh?e kho?n. Nó ???c trang b? l??i t?n nhi?t m? crôm hình m?t h?, c?m ?èn pha halogen d?ng th?u kính tích h?p d?i ?èn LED cùng v?i c?m ?èn sau d?ng LED. Trong xe có h? th?ng âm thanh ch?t l??ng cao v?i radio, ??u ??c CD và máy nghe nh?c MP3, k?t n?i AUX, USB, Bluetooth và h? th?ng loa cao c?p. Bên c?nh ?ó, tay lái ?a ch?c n?ng tích h?p v?i m?t s? thi?t b? chuy?n m?ch, ?i?u hòa ch?nh tay và thi?t k? n?i th?t r?ng rãi. Ngoài ra, h? th?ng an toàn ngoài k?t h?p v?i các thi?t b? bên trong xe nh?m ??m b?o an toàn cho hành khách nh? h? th?ng 6 túi khí, h? th?ng cân b?ng ?i?n t? (ESC), h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), h? th?ng ch?ng tr??t quay (TCS), h? th?ng h? tr? phanh kh?n c?p ( BAS), h? th?ng qu?n lý ?n ??nh thân xe (VSM), h? th?ng h? tr? kh?i ??ng ngang d?c (HAC) và m?t vài tính n?ng khác cho phép ng??i lái t? tin di chuy?n trên ???ng.

M?c tiêu hao nhiên li?u

Xe Kia Morning m?i s? d?ng ??ng c? KAPPA 1,25 lít giúp ti?t ki?m nhiên li?u và ??t hi?u su?t cao. M?c tiêu hao nhiên li?u c?a ??ng c? này ch? ? m?c 18,3 km/lít. Dung tích thùng nhiên li?u c?a chi?c xe là 35 lít.

Công su?t

D??i mui xe trang b? ??ng c? x?ng 1,25 lít có kh? n?ng s?n sinh công su?t c?c ??i 86 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i ? 120 Nm t?i 4.000 vòng/phút.

V?n t?c và gia t?c

T?n d?ng t?i ?a hi?u xu?t c?a ??ng c? x?ng Kappa 1,25 lít, chi?c xe ??t ???c v?n t?c và s? v?n hành ?áng kinh ng?c. ??ng c? này ch? m?t 11,6 giây ?? có th? t?ng t?c t? 0-100 km/h, trong khi v?n t?c t?i ?a c?a nó là 169 km/h.

Ngo?i th?t

Nh? thi?t k? ?n t??ng trên n?p ca-pô v?i nh?ng ???ng nét kh?e kh?n, thanh thoát và ??y cá tính, Kia Morning tr? thành ph??ng ti?n th? hi?n cá tính c?ng nh? ?em ??n tr?i nghi?m khác bi?t cho ng??i lái. V?i dáng v? bên ngoài cá tính th?i th??ng, chi?c hatchback 5 c?a này s? khi?n b?n c?m th?y t? tin nh? ? trong chính ngôi nhà c?a b?n. M?t tr??c c?a xe n?i b?t v?i l??i t?n nhi?t hình m?t h?, logo c?a hãng và c?p ?èn pha halogen d?ng th?u kính k?t n?i v?i thi?t b? ?i?u ch?nh ?? sáng b?ng tay cùng v?i d?i ?èn LED chi?u sáng ban ngày h? tr? c?i thi?n t?m nhìn c?a b?n ngay c? trong ?êm t?i. Tay n?m c?a cùng màu thân xe và g??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n tích h?p ?èn báo r? ?em ??n m?t phong thái trang nhã và thanh l?ch. Nh?ng ô c?a kính màu trang b? cho kính ch?n gió, c?a tr??c và c?a sau giúp ng??i lái quan sát rõ ràng c? hai phía. Thêm vào ?ó, ?èn s??ng mù phía sau, c?m ?èn h?u công ngh? LED, cánh gió và màn hình chi?u h?u ?ã hoàn h?o mô t? phong cách thanh l?ch c?a chi?c xe nh? g?n này.

Kích th??c bên ngoài

M?i phiên b?n c?a dòng Kia Morning ??i m?i ??u có kích th??c sang tr?ng và chu?n m?c. Kích th??c t?ng th? (dài x r?ng x cao) c?a chi?c xe là 3.595 x 1.595 x 1.490 mm và có chi?u dài c? s? là 2.385 mm.

N?i th?t

Cabin c?a Kia Morning ??i m?i ???c thi?t k? r?t hài hòa và cu?n hút t?o ?n t??ng sang tr?ng và tinh t?. Các l?p ??m lót bên trong s? d?ng ch?t li?u màu ?en cao c?p t?o s? tho?i mái d? ch?u cho nh?ng chuy?n ?i dài. Máy tính hi?n th? thông tin chuy?n ?i và t?c ?? vòng tua ??ng c? giúp ng??i lái di chuy?n d? dàng và t? tin v?i ??y ?? thông tin quan tr?ng. N?i th?t ti?n nghi cùng v?i các thi?t b? công ngh? cao ?em ??n s? tho?i mái và thu?n ti?n. B?ng ?i?u khi?n ???c trang b? h? th?ng âm thanh ch?t l??ng cao g?m radio, ??u ??c CD, máy nghe nh?c MP3, k?t n?i AUX, USB, Bluetooth và h? th?ng loa cao c?p cùng v?i tay lái ?a ti?n ích tích h?p r?t nhi?u h? th?ng ki?m soát khác. Ngoài ra, nó còn có ?i?u hòa ch?nh tay, g??ng trang ?i?m ? m?t trong t?m che n?ng và pedal ki?u b?n l? ?em ??n nh?ng c?i ti?n tiên ti?n cho chi?c Morning ??i m?i.

Ti?n nghi bên trong

Cabin r?ng rãi và sang tr?ng ch? có th? ???c tìm th?y trong chi?c Kia Morning ??i m?i. Là m?t chi?c hatchback, chi?c xe nh? g?n sang tr?ng này ?em ??n s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng. L?p b?c màu ?en phía trong xe làm t? ch?t li?u cao c?p giúp gia t?ng không gian cho cabin. Gh? ng?i c? l?n ???c trang b? dây an toàn 3 ?i?m ELR có th? ?i?u ch?nh ?? cao giúp b?n th?y tho?i mái và an toàn su?t c? ch?ng ???ng. Xe có di?n tích ?áng k? cho khu v?c ?? chân và kho?ng không phía trên ?? r?ng cho nh?ng hành khách có thân hình to l?n. H?n n?a, ?? t?ng s? yên t?nh phía trong cabin, chi?c Morning ??i m?i ???c l?p ??t h? th?ng ?i?u hòa ch?nh tay, gh? hành khách phía tr??c, ng?n ??ng c?c cùng h? th?ng âm thanh ??ng c?p ?i kèm h? th?ng loa cao c?p và vô l?ng tích h?p v?i b?ng ?i?u khi?n các h? th?ng khác nhau và khoang hành lý d??i sàn xe.

Kích th??c bên trong

Cabin c?a Kia Morning ki?u m?i r?t r?ng và khoang ch?a hành lý chi?m ph?n l?n không gian c?a xe. Khi t?t c? các gh? sau ???c s? d?ng, nó có dung tích t?i ?a là 292 lít nh?ng khi hàng gh? sau ???c g?p l?i, kho?ng không gian này có th? t?ng lên ??n 605 lít.

??ng c? và hi?u su?t

???c trang b? h? th?ng truy?n l?c ??t chu?n, ??ng c? KAPPA 1,25 lít ?em ??n tr?i nghi?m tuy?t v?i cho ng??i s? d?ng. ??ng c? này s? d?ng công ngh? CVVT giúp ti?t ki?m nhiên li?u và ??t hi?u su?t cao nh?t. ??ng c? Kappa 1,25 lít có kh? n?ng ??t t?i công su?t c?c ??i 86 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút cùng v?i mô-men xo?n c?c ??i 120 Nm t?i 4.000 vòng/phút. ?? c?i thi?n khâu v?n hành, ?ông c? Kappa 1,2 lít k?t h?p v?i h?p s? tay 5 c?p và h?p s? t? ??ng 4 c?p làm hài lòng ng??i lái.

Âm thanh và các thi?t b? gi?i trí khác

H? th?ng âm thanh n?i hi?n ??i ???c trang b? trên xe cho phép hành khách t?n h??ng nh?ng kho?nh kh?c thú v? khi ch?y xe. Nó bao g?m h? th?ng âm thanh cao c?p nh? radio, ??u ??c CD và máy nghe nh?c MP3. Phiên b?n MT c?a chi?c hatchback có h? th?ng âm thanh b?n loa trong khi phiên b?n AT có ch?t l??ng âm thanh v??t tr?i v?i dàn loa tiên ti?n hi?n ??i. T?t c? các phiên b?n c?a Morning ??i m?i ??u ???c trang b? k?t n?i AUX và USB. Ngoài ra, b?n có th? gi?i trí b?ng cách xem m?t b? phim mà b?n yêu thích b?ng màn hình trung tâm tích h?p v?i ??u DVD.

Vành xe

Vành xe ch?c ch?n và r?ng ?em l?i c?m th? thao và s? b?n b? cho Kia Morning. Chi?c hatchback này ???c trang b? vành ?úc h?p kim nhôm 15 inch có kích th??c l?p 175/50 R15 h? tr? ?áng k? vi?c chinh ph?c các ??a hình.

Phanh và V?n hành

Áp d?ng h? th?ng treo ? th? h? m?i nh?t c?a Kia Morning h? tr? tài x? trong vi?c làm gi?m l?c c?n khi lái xe. ??i vi?c v?n hành xe ??n gi?n và an toàn,chi?c hatchback 5 c?a này ???c l?p ??t h? th?ng cân b?ng ?i?n t? (ESC) làm gi?m nguy c? tr??t ho?c m?t ki?m soát khi tay lái ch?m hay quay vòng th?a, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS) ng?n ng?a bánh xe b? bó c?ng, h? th?ng ch?ng tr??t quay (TCS), h? th?ng h? tr? phanh kh?n (BAS), h? th?ng qu?n lý ?n ??nh thân xe (VSM) t?ng c??ng s? v?n hành ?n ??nh cho xe và h? th?ng h? tr? kh?i ??ng ngang d?c (HAC) nh?m h? tr? lái xe trên ??a hình ??i núi. H?n n?a, xe còn ???c trang b? h? th?ng phanh ??a t?n nhi?t cho phanh tr??c và phanh ??a r?n cho phía sau. Khung g?m ???c l?p ??t h? th?ng treo ki?u Mc Pherson và Tr?c xo?n lò xo tr? (CTBA) t??ng ?ng cho phía tr??c và phía sau.

An toàn và b?o m?t

Th? h? Kia Morning m?i ?ã ???c x?p h?ng b?n sao thông qua quá trình th? nghi?m va ch?m c?a Euro NCAP nh? cung c?p nhi?u tính n?ng an toàn ch?t l??ng cao giúp ng??i lái t? tin ?i?u khi?n ô tô. Chi?c hatchback 5 c?a này ???c l?p ??t h? th?ng 6 túi khí (hàng gh? tr??c, hai bên và rèm túi khí), h? th?ng cân b?ng ?i?n t? (ESC) duy trì s? ?n ??nh, cân b?ng và ??nh h??ng xe theo ??nh h??ng c?a ng??i lái, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS) ng?n bánh xe b? bó c?ng khi phanh ??t ng?t, h? th?ng ch?ng tr??t quay (TCS), h? th?ng h? tr? phanh kh?n (BAS), h? th?ng qu?n lý ?n ??nh thân xe (VSM) t?ng c??ng s? v?n hành ?n ??nh cho xe và h? th?ng h? tr? kh?i ??ng ngang d?c (HAC) nh?m h? tr? lái xe trên ??a hình ??i núi. Ngoài ra, chi?c xe còn có các thi?t b? an toàn khác nh? khóa c?a ?i?u khi?n t? xa, khóa c?a ?i?n trung tâm, c?m bi?n phía sau và h? th?ng dây an toàn tùy ch?nh.

?u ?i?m:

Ngo?i th?t h?p d?n b?t m?t Tr?i nghi?m lái xe thú v? Nhi?u tính n?ng ?n t??ng

Nh??c ?i?m:

C? c?u lái y?u Khu v?c ?? chân h?n ch? ??i th? c?nh tranh m?nh

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

KIA Featured xe ô tô

Nearest KIA Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car