hanoi
Language en | vi
Change xe
This xe Model has expired

Recent Updates of Rio Sedan

KIA Rio Sedan Price

The Rio Sedan is priced at 536 ₫ Million.

KIA Rio Sedan Variants

There are 1 variants available of Rio Sedan: 1.4 AT.

KIA Rio Sedan Power-trains

The Rio Sedan is powered by a 1396cc 4-cylinder Petrol engine produces 106 hp hp of power and 135 Nm of torque.

It comes with the option of a 4-Speed Automatic transmission gearbox.

KIA Rio Sedan Features

The feature list of Rio Sedan includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Speakers Rear, Remote Fuel Lid Opener, Integrated 2DIN Audio, Bluetooth Connectivity, Foldable Rear Seat, USB & Auxiliary Input, Fabric Upholstery, Remote Trunk Opener, Navigation System, Bottle Holder, Air Conditioner, Low Fuel Warning Light, Power Steering, Adjustable Seats, Rear A/C Vents, Rear Seat Headrest, Engine Start/Stop Button, DVD Player, Accessory Power Outlet, Touch Screen, On Board Computer, Multi-function Steering Wheel, Cup Holders-Front, CD Player, Rear Reading Lamp, FM/AM/Radio, Vanity Mirror and Speakers Front.

KIA Rio Sedan Interior

The interior features include Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Fog Lights Front, Adjustable Headlights, Digital Odometer, Power Adjustable Exterior Rear View Mirror, Heater, Power Windows Front, Tacho Meter, Power Windows Rear, Electric Folding Rear View Mirror, Electronic Multi Tripmeter, Leather Steering Wheel, Digital Clock, Height Adjustable Driver Seat, Adjustable Steering Column, Rear Window Defogger, Power Antenna, Keyless Entry, Alloy Wheels, Ebd, Tinted Glass and Anti Theft Device.

KIA Rio Sedan Safety

The safety features of the Model includes the Centrally Mounted Fuel Tank, Anti-Lock Braking System, Automatic Headlamps, Child Safety Locks, Driver Airbag, Passenger Airbag, Rear Seat Belts, Height Adjustable Front Seat Belts, Seat Belt Warning, Crash Sensor, Anti-Theft Alarm, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Engine Immobilizer, Traction Control and Engine Check Warning.

KIA Rio Sedan Competitors

The Rio Sedan Competitors are: Chevrolet Aveo, Ford Fiesta Sedan, Hyundai Avante, Hyundai Accent and KIA K3.

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Rio Sedan

"Watch KIA Rio Sedan ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the KIA Rio Sedan exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

KIA Rio Sedan Review

  • Overview Rio Sedan

Overview Rio Sedan

T?ng quan:


Kia Rio Sedan là m?t trong nh?ng chi?c xe n?i b?t ???c cung c?p b?i các nhà s?n xu?t Hàn Qu?c. Nó ?i kèm m?t vài phiên b?n, ???c trang b? ??ng c? x?ng 1,4 lít. ??ng c? DOHC này có kh? n?ng s?n xu?t t?i ?a công su?t 106hp k?t h?p v?i mô-men xo?n 135Nm. Chi?c xe ???c k?t h?p m?t h? th?ng phanh ??a và phanh tr?ng hi?u qu?, giúp gi? nó d??i s? ki?m soát. Trong khi ?ó, c? ch? h? th?ng treo c?ng r?t thành th?o ??m b?o tr?i nghi?m lái xe tho?i mái. Nói ??n b?o m?t, xe ???c trang b? các tính n?ng t??ng t? các xe khác nh? th?t l?ng gh?, c?m bi?n ?? xe phía sau, ABS và EBD. Các hãng s?n xu?t xe h?i ?ã thi?t k? ph?n ngo?i th?t m?t cách xu?t s?c và trang b? m?t s? khía c?nh ?áng chú ý. M?t ti?n c?a nó có l??i t?n nhi?t c? rôm ???c thi?t k? v?i c?m ?èn pha tích h?p v?i c?nh báo r?. M?t bên có g??ng có th? g?p l?i b?ng ?i?n c?ng nh? vòm bánh xe ???c trang b? m?t b? bánh h?p kim. ? ph?n cu?i phía sau, nó bao g?m m?t c?p g??ng ph?n x?, trong khi các lo?i ?èn LED k?t h?p phía sau cung c?p m?t s?c h?p d?n tuy?t v?i. M?t khác, nó có ph?n tìm ki?m n?i b? d? ch?u, ?óng gói ?i kèm v?i nhi?u khía c?nh. Nó may m?n có m?t tay lái cao c?p ???c b?c b?ng da, trong khi ch? ng?i r?ng ?i kèm v?i t?a ??u tích h?p. Màn hình hi?n th? ?a thông tin cung c?p các chi ti?t quan tr?ng và h? th?ng âm thanh giúp hành khách gi?i trí. H?n n?a, nó còn có m?t c?a s? tr?i ?i?n, máy ?i?u hòa không khí, k?t n?i Bluetooth, h? th?ng không phím và nhi?u khía c?nh khác thú v?, thu hút khách hàng.

Quãng ???ng và nhiên li?u tiêu th?:


Gamma 1,4 lít tàu ?i?n c?a nó có kh? n?ng cung c?p m?t quãng ???ng kho?ng 22 Km/l trên ???ng cao t?c, và gi?m ??n g?n 20 Km/l trong thành ph?.

S?c m?nh:


S?c m?nh t?i ?a ???c t?o ra b?i ??ng c? 1396cc c?a nó là 106hp t?i 6300rpm và cùng m?t lúc nó t?o ra mô-men xo?n 135Nm t?i 4200RPM.

T?ng t?c & Pickup:


??ng c? này khi?n chi?c xe ??t t?c ?? t?i ?a kho?ng 180 km/h và cho phép v??t qua gi?i h?n t?c ?? 100 km/h trong x?p x? 11-12 giây.

V? ngoài:


Hình dáng bên ngoài c?a m?u sedan này ch? ??n gi?n là tuy?t v?i và nó ???c trang b? nhi?u khía c?nh ?áng chú ý. B?t ??u v?i m?t ti?n c?a nó, xe có m?t kính ch?n gió l?n g?n v?i m?t c?p g?t n??c liên t?c và n?p ca-pô bao g?m m?t vài ???ng nét ?n t??ng. Các l??i t?n nhi?t ??c l? có vòm c? rôm dày và ???c bao b?c b?i m?t c?m ?èn pha sáng. Nó có ?èn pha chi?u halogen, bi?n báo r? và ?èn LED ban ngày ch?y t?t. T?m ch?n xe bao g?m h? th?ng l?y không khí và m?t vài ?èn s??ng mù. H?n n?a, phù hi?u công ty ???c kh?c trên ??nh c?a n?p ca-pô giúp hoàn t?t h? s? phía tr??c c?a nó. ? các m?t bên, nó ???c trang b? các vòm bánh xe, m?t b? bánh xe h?p kim ??p. Nó c?ng tr? B c?ng nh? g??ng chi?u h?u bên ngoài. ? phía sau xe có m?t n?p kh?i ??ng v?i bi?u t??ng c?a công ty, trong khi các lo?i ?èn LED k?t h?p phía sau phát sáng toát lên thêm v? thanh nhã c?a nó. Bên c?nh ?ó, nó còn có m?t thanh ch?n v?i c?p g??ng ph?n x?, kính ch?n gió r?ng và ?èn d?ng xe n?a.

Thông s? bên ngoài:


T?ng chi?u dài c?a xe này dao ??ng t? 4045mm ??n 4365mm tùy thu?c vào phiên b?n. Nó có t?ng chi?u r?ng 1720mm cùng v?i chi?u cao t?ng th? 1455mm. Xe có chi?u dài c? s? l?n 2570mm cho n?i th?t r?ng rãi. Trong khi ?ó, gi?i phóng m?t b?ng t?i thi?u c?a nó là 140mm, trong khi bán kính quay lên ??n 5,2 mét.

N?i th?t:


Xe may m?n ???c trang b? n?i th?t r?ng rãi bao g?m nhi?u tính n?ng thú v?. Các cabin ???c trang trí ??p m?t v?i màu s?c kép, cung c?p m?t cái nhìn quy?n r?. H?u h?t các khía c?nh c?a xe c?ng ???c trang trí b?ng c? rôm, ti?p t?c t?ng thêm s? sang tr?ng cho nó. Bu?ng lái bao g?m m?t b?ng ?i?u khi?n tr?n tru, ???c tích h?p v?i các l? thông h?i, ?i?u khi?n trung tâm và m?t ng?n g?ng tay. Các tay lái ???c b?c b?ng da, trong khi c?m công c? ??a ra các thông báo quan tr?ng. Có ch? ng?i r?ng và ???c bao ph? b?ng ??m cùng ch?t l??ng da t?t. Phía sau ?i kèm v?i c? s? chia g?p 60:40, giúp t?ng không gian cho hành lý. Bên c?nh ?ó, nó c?ng bao g?m túi c?a, giúp ??ng ??, bên trong có g??ng chi?u h?u và m?t vài tính n?ng khác.

Ti?n nghi n?i th?t:


Sedan này ???c trang b? m?t lo?t các tính n?ng tho?i làm cho hành khách c?m th?y thu?n ti?n trong su?t cu?c hành trình c?a h?. Nh?ng chi?c gh? ???c cung c?p r?t t?t và ?i kèm v?i t?a ??u tích h?p. Các phiên b?n nh?p và t?m trung có ?i?u hòa không khí v?n hành b?ng tay, và ?i?u hòa t? ??ng xu?t hi?n trong các phiên b?n ??u cu?i. ??n v? này h? tr? t?o ra m?t b?u không khí tho?i mái bên c?nh vi?c làm mát cabin mà không m?t th?i gian. Có s?n c?a s? ho?t ??ng b?ng ?i?n, trong khi bánh lái có th? ?i?u ch?nh giúp t?ng thêm s? ti?n l?i. M?t khía c?nh quan tr?ng khác là h? th?ng âm nh?c bao g?m m?t b? ch?nh radio và h? tr? k?t n?i Bluetooth. Có t?m ch?n n?ng d?ng s?n v?i g??ng h? không ? phía bên hành khách, trong khi các g??ng bên ngoài có th? ?i?u ch?nh b?ng ???c và ?óng l?i ???c. Ngoài ra, còn có m?t c?a s? tr?i ?i?n, h? th?ng làm s?ch không khí, màn hình hi?n th? ?a thông tin, qu?n lý âm thanh và bi?n báo r? ? g??ng c?a n?a.

Thông s? n?i th?t:


Lo?t sedan Kia Rio này có th? d? dàng ch?a n?m ng??i ngoài vi?c cung c?p cho h? ch? t?a ??u c?ng nh? ?? chân tho?i mái. Nó có m?t không gian r?ng rãi, có th? m? r?ng nh? g?p hàng gh? phía sau, trong khi bình nhiên li?u c?a nó là kh? n?ng ch?a kho?ng 43 lít x?ng.

??ng c? và công su?t


Xe ???c trang b? ??ng c? x?ng 1,4 lít d??i mui xe có t?ng dung tích 1396cc. Nó cso b?n xi-lanh, 16 van và ???c xây d?ng d?a trên m?t c?u hình van tr?c cam kép. Vành ?ai ??ng c? này t?o ra công su?t t?i ?a 106hp trong s? k?t h?p v?i mô-men xo?n 135Nm. Nhà máy ?i?n CVVT k?t h?p khéo lép v?i m?t h?p s? t? ??ng truy?n d?n 4-t?c ?? cho phép thay ??i bánh m??t mà.

Âm thanh và ph? ki?n:


M?t trong nh?ng ?i?m t?t nh?t ? xe này là h? th?ng thông tin gi?i trí tiên ti?n, có tính n?ng CD, DVD, GPS và m?t b? thu sóng phát thanh t?t. Có t?ng c?ng sáu loa giúp cho ra âm thanh t?t h?n. ??n v? này c?ng h? tr? c?ng USB, iPod, k?t n?i Bluetooth và nhi?u tùy ch?n ??u vào. H?n n?a, xe còn ?i kèm v?i m?t ?ng-ten g?n trên mái giúp ti?p nh?n t?t h?n các tín hi?u vô tuy?n.

Bánh xe:


Các khách hàng th? l?a ch?n b? bánh xe h?p kim 15 và 17 inch. L?p không ?ng 15 inch v?i kích th??c 185/65 R15, trong khi các bánh xe 17 inch ???c bao ph? v?i l?p tròn có kích th??c 205/45 R17.

Phanh và X? lý:


Lo?t sedan Kia Rio này ???c trang b? m?t h? th?ng phanh ?áng tin c?y trong ?ó bánh tr??c c?a nó ???c trang b? h? th?ng phanh ??a và có phanh tang tr?ng ???c s? d?ng cho nh?ng ng??i phía sau. H? th?ng treo thành th?o c?a nó bao g?m m?t thanh ch?ng McPherson trên tr?c tr??c, trong khi phía sau ???c g?n m?t tr?c chùm xo?n ?ôi. Nó k?t h?p v?i m?t ??ng c? thúc ??y h? th?ng lái tr? l?c giúp t?ng kh? n?ng c? ??ng d? dàng.

An toàn và An ninh:


Danh sách các tính n?ng b?o v? trong chi?c xe này bao g?m c?m bi?n ?? xe phía sau, ?i?u khi?n hành trình t? ??ng, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh cùng v?i h? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t?, t?t c? th?t l?ng cho các hàng gh?, túi khí kép tr??c, d?ng ?èn kh?n c?p, khóa c?a trung tâm, ch?n gió sau và m?t vài khía c?nh khác.

?u:


1. V? ngoài thu hút là m?t ?i?m c?ng l?n.

2. Nhiên li?u tiêu th? khá ?n t??ng

3. Giá s? h?u ban ??u khá c?nh tranh.

Khuy?t:


1. Gi?i phóng không gian th?p và âm thanh kh?i ??ng ?n là m?t ?i?u b?t l?i.

2. H?u h?t tính n?ng an toàn v?a ??t chu?n.

3. Còn nhi?u th? ph?i làm ?? c?i thi?n không gian n?i th?t.

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

KIA Featured xe ô tô

More Option in Sedan xe ô tô

Nearest KIA Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car