Benelli Trek 1130

Viết một đánh giá
This thg 1, 1970 Model has expired

Ở Vietnam, Benelli đã ngừng sản xuất Trek 1130 và mẫu Bikes này đã ngừng sản xuất.

Benelli Bikes

Benelli Trek 1130 Motorcycle

The Benelli Trek 1130 price in the Vietnam starts from 479 ₫ Million. it is available in 1 variants in the Vietnam.

Thông số chính của Benelli Trek 1130

Seating Capacity
Dầu xăng 2
Thông số kỹ thuật của Trek 1130

Trek 1130 Variants

Benelli Trek 1130 has been discontinued. Check below the price list of new variants of Benelli Trek 1130. Select any Trek 1130 variant to view the complete specifications.

 • Dầu xăng
Benelli Trek 1130 Standard
Manual, 2, 1130 cc
479 ₫ Million (OTR) View Offers
Benelli Trek 1130 Standard
Manual, 2, 1130 cc
479 ₫ Million (OTR) View Offers

Compare Benelli Trek 1130 With Similar Bikes

Benelli Trek 1130
Seating Capacity 2
So sánh Ngay bây giờ

Trek 1130 Videos

Watch latest video reviews of Benelli Trek 1130 to know about its performance, mileage, styling and more.

 • Free Wheeling Magazine – Benelli Tre-K 1130
  Free Wheeling Magazine – Benelli Tre-K 1130
  14 Oct, 2015 . 3K views
 • Quick Look: Benelli Trek 1130 Amazonas
  Quick Look: Benelli Trek 1130 Amazonas
  14 Oct, 2015 . 3K views
 • BENELLI TRE-K 1130: Travel with Sporting and Comfort
  BENELLI TRE-K 1130: Travel with Sporting and Comfort
  14 Oct, 2015 . 2K views
 • Exclusive Review: 2015 DSK Benelli TreK 1130 Amazonas | PowerDrift
  Exclusive Review: 2015 DSK Benelli TreK 1130 Amazonas | PowerDrift
  14 Oct, 2015 . 38K views
 • BENELLI TRE-K 1130 "Amazonas" - MotoMoteros - Review
  BENELLI TRE-K 1130 "Amazonas" - MotoMoteros - Review
  14 Oct, 2015 . 9K views
 • Benelli TRE-K 1130 Stock No:53910
  Benelli TRE-K 1130 Stock No:53910
  14 Oct, 2015 . 37K views
 • 2012 Benelli TreK 1130
  2012 Benelli TreK 1130
  14 Oct, 2015 . 12K views
 • Benelli TRE K 1130 at low speed/rpm
  Benelli TRE K 1130 at low speed/rpm
  14 Oct, 2015 . 352 views
 • Benelli Tre1130K sounds
  Benelli Tre1130K sounds
  14 Oct, 2015 . 8K views
 • Benelli TREK 1130 Amazonas
  Benelli TREK 1130 Amazonas
  14 Oct, 2015 . 2K views
Trek 1130 Videos

Benelli Trek 1130 Đánh giá 2024

?i?m n?i b?t:


Benelli TRE-K 1130 ??t ???c v? trí ?n ??nh trong phân khúc xe phân kh?i l?n chính là nh? vi?c s? h?u ki?u dáng táo b?o và ??ng c? ???c tinh ch?nh có s?c m?nh ?áng kinh ng?c. Chi?c mô-tô này là s? k?t h?p hoàn h?o c?a công su?t, s? tho?i mái và kh? n?ng v?n hành chính xác. Phiên b?n m?i nh?t c?a m?u xe có phân kh?i l?n 1.131 cc giúp s?n sinh m?c công su?t c?c ??i 125 mã l?c và mô-men xo?n c?c ??i 112 Nm. Tính an toàn là m?t trong nh?ng tiêu chí quan tr?ng nh?t luôn ???c ??t lên hàng ??u, do ?ó nhà s?n xu?t ?ã trang b? cho chi?c mô-tô này h? th?ng phanh và h? th?ng an toàn công ngh? cao.

Gi?i thi?u:


Benelli TRE-K 1130 ?ã ???c tung ra th? tr??ng vào n?m 2006 ? phân khúc xe mô-tô th? thao k?t h?p v?i xe ???ng ph?. Nhà s?n xu?t ??n t? n??c Ý này ???c bi?t ??n r?ng rãi nh? ch? t?o ra nh?ng chi?c mô-tô ?áng m? ??c có hi?u su?t cao. Chi?c xe này c?ng s? h?u nh?ng ??c tính n?i b?t c?a hãng nh? kh? n?ng ?i?u khi?n chính xác và công su?t m?nh m?.

Thi?t k?:


Benelli's TRE-K 1130 là s? k?t h?p gi?a m?t chi?c tourer trên ???ng ph? và m?t chi?c xe ??a hình off-road hàng ??u c?a th??ng hi?u này. Phía ??u xe có t?m ch?n l?n trong su?t và c?m ?èn chi?u sáng riêng ph?n có thi?t k? ch?p ?èn tr?i r?ng ra sau trông r?t hi?u chi?n. Yên xe có m?t v? trí ng?i phía sau ???c b?c ??m cao c?p ?em ??n s? tho?i mái cho ng??i s? d?ng. Kích th??c t?ng th? c?a chi?c xe là 200 mm x 850 mm x 1.350 mm (chi?u dài x chi?u r?ng x chi?u cao) và chi?u dài c? s? là 1.540 mm. V?i kho?ng cách g?m xe t?i m?t ??t là 175 mm chi?c xe trông khá cao l?n thích h?p cho vi?c di chuy?n trên ???ng ??a hình c?ng nh? trong thành ph?. Thi?t k? c?a chi?c xe cho phép ??ng c? cùng chuy?n ??ng lên xu?ng phù h?p v?i ??a hình và kho?ng cách v?i m?t ??t.

??ng c?, ti?t ki?m nhiên li?u và v?n hành:


Phiên b?n này ???c trang b? ??ng c? phân kh?i l?n 1.131cc, b?n thì, làm mát b?ng dung d?ch và h?p s? 6 c?p. C?u hình c?a kh?i ??ng c? cho phép s?n sinh công su?t c?c ??i 126,73 mã l?c t?i vòng tua 9.000 vòng/phút và mô-men xo?n c?c ??i 112 Nm t?i vòng tua 5.000 vòng/phút. Nh?m c?i thi?n kh? n?ng v?n hành, ??ng c? DOHC b?n van k?t h?p v?i tr?c cân b?ng giúp s?n sinh công su?t vô cùng l?n. Chi?c xe luôn ??t ???c công su?t v?n hành t?i ?u nh? s? h?u công ngh? ?ánh l?a tiên ti?n Ecua 1, ?ó là h? th?ng phun x?ng ?i?n t? ba nhánh giúp chi?c xe ??t ???c công su?t phù h?p trên m?i vòng quay.

Kh? n?ng ?i?u khi?n ?úng h??ng


M?u mô-tô này s? h?u thi?t k? khung s??n ??c ?áo d?ng thép ?ng ? phía tr??c và h?p kim nhôm ? phía sau r?t ch?c ch?n ?? có th? ??i phó v?i nh?ng tình hu?ng x?u nh?t. L?p xe có thông s? k? thu?t là 110 / 80-19 cho bánh tr??c và 150 / 70-17 cho bánh phía sau, ?i?u này làm t?ng ?? bám ???ng khi v?n hành. ??ng th?i, b? bánh xe này v?n hành r?t linh ho?t và giúp cho xe luôn trong ph?m vi ki?m soát. H? th?ng treo k?t h?p v?i c?p phu?c ng??c phía tr??c ???ng kính 48mm và gi?m xóc Sachs có tùy ch?nh d?ng mono-shock ? bánh sau có tác d?ng tri?t tiêu l?c tác ??ng và làm t?ng c?m giác d? ch?u êm ái khi ch?y xe trên ???ng.

H? th?ng an toàn, phanh và các thi?t b? an toàn khác


?? h? th?ng phanh ??t ???c hi?u qu? cao nh?t, chi?c xe ???c trang b? ??a n?i kép và b? n?p g?n xuyên tâm Brembo 4 pit-tông có ???ng kính 320 mm trên bánh tr??c và ??a n?i ??n Brembo v?i b? n?p h??ng tâm 2 pit-tông có ???ng kính 240 mm ? bánh sau. Toàn b? h? th?ng phanh ho?t ??ng vô cùng hi?u qu? và giúp cho ng??i lái t? tin ch?y xe ? t?c ?? cao.

Nh?n ??nh


Hãng xe mô-tô tr? danh c?a Ý có thâm niên trong vi?c s?n xu?t ra nh?ng chi?c xe ch?t l??ng cao và s? h?u ki?u dáng ?áng kinh ng?c, nh?ng ?i?u t??ng t? nh? v?y c?ng ???c nh?n th?y ? m?u xe này. Chi?c xe phân kh?i l?n này ???c trang b? các tính n?ng hi?n ??i t?o nên ??ng c?p v??t tr?i h?n nh?ng m?u xe khác trong cùng phân khúc.

Read More Read Less

Overview

 
Hãng xe Benelli Vietnam
Giá 479 ₫ Million
Body Type Super Sport

Benelli Featured Bikes

 • phổ biến
Benelli Bikes

Nearest Benelli Dealers

Benelli Dealers In Hanoi

so sánh

You can add 3 variants maximum*