hanoi
Language en | vi

Citroen DS3

Change xe
1 ₫ Billion
DS3 Price
OTR Price in Hanoi
dcb_cta_description VIEW JUNE OFFERS
DS3 Specifications
Seating Capacity 5
Viết Nhận Xét
Love your vehicle? Share your vehicle story with the world
Viết một đánh giá

Citroen DS3 2020 Price List

Biến thể Giá Thông số  
Citroen DS3 1.6L So Chic VTi    5,
Citroen DS3 1.4L Chic VTi 1 ₫ Billion*
OTR Price
5,
Have a question on DS3?

Ask from fellow DS3 Owners and Carbay experts

Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Videos of DS3

"Watch Citroen DS3 ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Citroen DS3 exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Compare Citroen DS3 With Similar xe ô tô

Citroen DS3 Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
13.2 20.8

Citroen DS3 Review

  • Overview

Overview

Gi?i thi?u chung


Dòng xe supermini Citroen DS3 là thi?t k? xu?t s?c c?a hãng ô tô c?a Pháp, ?ây là ng??i b?n ??ng hành hoàn h?o trên m?i con ???ng c?a b?n. Chi?c compact car này ???c s?n xu?t vào n?m 2009, và là dòng xe DS ??u tiên c?a Citroen ???c chính th?c ra m?t vào tháng 01/2010. Hãng không ch? t?p trung vào ki?u dáng c?a xe mà còn chú tr?ng vào hi?u su?t m?nh m? và s? ti?n l?i cho lái xe. Trong n?m 2010, Citroen DS3 ???c t?p chí Top Gear Magazine bình ch?n là Xe c?a n?m.

??ng c?, m?c tiêu hao nhiên li?u và các bi?n th?


Chi?c supermini c?a Citroen ???c trang b? ??ng c? x?ng VTi 1,6 lít k?t h?p v?i h?p s? t? ??ng 4 c?p mang l?i hành trình tuy?t v?i dù ?ó là ???ng thành ph? hay ???ng cao t?c. ??ng c? m?nh m? này có th? ??t công su?t c?c ??i 120 mã l?c t?i 6.000 vòng/phút, và mô men xo?n c?c ??i 160 Nm t?i 4.250 vòng/phút. M?c tiêu hao nhiên li?u c?a DS3 khá t?t 14,4 kmpl, l??ng khí CO2 phát th?i là 158 g/km. Bên c?nh ?ó xe có kh? n?ng t?ng t?c 0 – 100 km/h trong 10,9 giây và t?c ?? t?i ?a 190 km/h.

Ngo?i th?t


???c thi?t k? t? nh?ng gi?c m? c?a các nhà thi?t k?, b? ngoài dòng xe Citroen DS3 mang l?i cho b?n ?n t??ng m?nh m?. Phong cách n?ng ??ng c?a xe ???c th? hi?n thông qua chi ti?t ??c ?áo mái n?i (floating roof), ?uôi cá (shark fin), ?èn pha LED hai bên. ?uôi xe DS3 r?t ?n t??ng v?i công ngh? ?èn LED hi?u ?ng 3D, lô gô c?a công ty ???c ch?m n?i ngay chính gi?a. Thi?t k? nh? g?n, lôi cu?n mang l?i cá tính ??c ?áo cho xe. Kích th??c t?ng th? c?a xe là 3.948 mm x 1.715 mm x 1.458 mm (Dài x R?ng x Cao), chi?u dài c? s? 2.464 mm. Bánh xe h?p kim 16 – 17 inch k?t h?p v?i l?p xe m?nh m? mang l?i kh? n?ng bám ???ng xu?t s?c cho xe.

N?i th?t


Thi?t k? hoàn h?o c?a Citroen DS3 còn th? hi?n qua cabin xe v?i các nguyên v?t li?u cao c?p. S? k?t h?p gi?a nguyên v?t li?u da và các chi ti?t m? crôm mang l?i phong cách c? ?i?n cho n?i th?t nh? ???ng vi?n m? crôm bao quanh H? th?ng ?i?u hòa không khí t? ??ng. ?? t?o s? tho?i mái cho lái xe, ô tô ???c trang b? gh? ôm thân ng??i và vô l?ng xe d?ng ?áy ph?ng. H? th?ng âm thanh HiFi tích h?p máy nghe nh?c CD, MP3/WMA kèm 6 loa và c?ng USB khi?n b?n tho?i mái l?a ch?n âm nh?c cho chuy?n ?i c?a mình. Màn hình 7 inch ?? phân gi?i cao ?i kèm ch?c n?ng ??nh v? eMyWay s? mang l?i các thông tin h?u ích v? hành trình. Ngoài ra, khoang hành lý có dung tích khá l?n 285 lít, th?m chí dung tích này còn ???c t?ng lên khi hàng gh? sau t? l? 60:40 ???c g?p l?i.

An toàn, h? th?ng phanh và các tính n?ng khác


Hãng ô tô Pháp ??m b?o cung c?p h? th?ng an toàn ch? ??ng và b? ??ng tiên ti?n cho DS3. ?? mang l?i s? hi?u qu? h? th?ng phanh ??a xe ???c h? tr? b?i các ch?c n?ng nh? H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD), và H? th?ng h? tr? phanh kh?n c?p (EBA), H? th?ng cân b?ng ?i?n t? ESP mang l?i s? ?n ??nh khi ch?y xe. 6 túi khí và gh? ng?i cho tr? em ??t chu?n ISOFIX mang l?i s? an tâm cho hành khách. H? th?ng treo MacPherson ???c s? d?ng cho tr?c tr??c, tr?c sau ???c trang b? tr?c ngang linh ho?t Flexible Transverse Beam.

?ánh giá


Citroen DS3 mang l?i r?t nhi?u ti?n nghi ?áng giá nh? ??ng c? m?nh m?, cabin tinh t?, khoang hành lý r?ng rãi, tuy nhiên ch? ?? chân gò bó có th? làm b?n ??n ?o.

Citroen Featured xe ô tô

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car