hanoi
Language en | vi
Change xe
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers Avail Offers

Recent Updates of Everest

Ford Everest Price

The Everest is priced between 790 ₫ Million and 861 ₫ Million.

Ford Everest Variants

There are 9 variants available of Everest: XLT 4x2 MT, Limited 4x2 AT, XLT 4x4 MT, Titanium 4x2 AT, Titanium 4x2, Titanium 4x4 AT, Titanium 4x4, Titanium+ 4x4 AT and Titanium+ 4x4.

Ford Everest Power-trains

The Everest is powered by a 2499cc 4-cylinder Diesel engine produces 141 hp hp of power and 330 Nm of torque.

It comes with the option of a 5-Speed Manual and 5-Speed Automatic transmission gearbox.

Ford Everest Features

The feature list of Everest includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Integrated 2DIN Audio, Rear Reading Lamp, USB & Auxiliary Input, Vanity Mirror, Automatic Climate Control, Air Quality Control, Air Conditioner, Remote Fuel Lid Opener, Remote Trunk Opener, Power Steering, Foldable Rear Seat, Rear A/C Vents, Bottle Holder, Accessory Power Outlet, Low Fuel Warning Light, Fabric Upholstery, Adjustable Seats, Cruise Control, Rear Seat Headrest, Multi-function Steering Wheel, CD Player, On Board Computer, FM/AM/Radio, Cup Holders-Front, Speakers Front, Cup Holders-Rear and Speakers Rear.

Ford Everest Interior

The interior features include Roof Rail, Alloy Wheels, Ebd, Anti Theft Device, Integrated Antenna, Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Power Windows Front, Digital Odometer, Power Windows Rear, Heater, Fog Lights Front, Electric Adjustable Seats, Tacho Meter, Adjustable Headlights, Electronic Multi Tripmeter, Power Adjustable Exterior Rear View Mirror, Side Stepper, Leather Steering Wheel, Digital Clock, Adjustable Steering Column, Electric Folding Rear View Mirror, Rear Window Wiper, Outside Temperature Display, Rear Window Washer, Height Adjustable Driver Seat, Rear Window Defogger, Rear Spoiler and Keyless Entry.

Ford Everest Safety

The safety features of the Model includes the Anti-Theft Alarm, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Anti-Lock Braking System, Front Impact Beams, Parking Sensors, Centrally Mounted Fuel Tank, Automatic Headlamps, Child Safety Locks, Driver Airbag, Passenger Airbag, Side Airbag-Front, Rear Seat Belts, Seat Belt Warning, Brake Assist, Crash Sensor, Engine Check Warning and Traction Control.

Ford Everest Competitors

The Everest Competitors are: Chevrolet Captiva, Ford Ecosport, KIA Carens, KIA Sorento and Mitsubishi Pajero Sport.

Ford Everest 2022 Price List

Biến thể   Thông số  
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD    Diesel
Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2    Diesel
Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2    Diesel

Compare Ford Everest With Similar xe ô tô

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Everest

"Watch Ford Everest ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Ford Everest exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Ford Everest Review

  • Overview Everest

Overview Everest

T?ng quan:


???c ra m?t t?i Vi?t Nam vào tháng 05 n?m 2005, Ford Everest ???c nhi?u khách hàng yêu thích và luôn d?n ??u doanh s? bán hàng t?i th? tr??ng này. Ford Everest còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i Ford Endeavor t?i m?t s? th? tr??ng khác, ?ây là dòng xe ?a tính n?ng c? trung và ???c phát tri?n d?a trên dòng xe Ford Ranger. Ford ?ã t?o ra dòng xe Everest v?i kh? n?ng ?i ??a hình (off –road) v??t tr?i ??ng th?i có nh?ng c?i ti?n ?? ?i ???ng b?ng (on-road). Dòng xe Everest m?i ?ã nh?n ???c s? h??ng ?ng n?ng nhi?t t? khách hàng b?ng nh?ng con s? bán hàng ?n t??ng. Theo Hi?p h?i các nhà s?n xu?t ô tô Vi?t Nam (VAMA) chi?c SUV này ??ng th? 7 trong danh sách nh?ng xe bán ch?y nh?t trong 6 tháng ??u n?m. Thi?t k? th? thao, hi?u su?t n?i tr?i, kh? n?ng v?n hành an toàn và s? linh ho?t giúp Ford Everest là l?a ch?n lý t??ng cho c? ???ng ??a hình và ???ng b?ng, ?ây c?ng là lý do giúp xe d?n ??u doanh thu bán hàng trong su?t th?i gian qua ? Vi?t Nam. T?i th? tr??ng Vi?t Nam, Ford Everest gi?i thi?u 3 phiên b?n: XLT 4 x 2, XLT 4 x 4 và Limited 4 x 2. C? 3 phiên b?n này ??u ???c trang b? ??ng c? diesel 2499cc TDCi turbo s?n sinh công su?t c?c ??i 141 mã l?c t?i 3.500 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 330 Nm t?i 1.800 vòng/phút. ??ng c? TDCi m?i ch?y êm h?n ??ng th?i h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p CDRI nâng cao kh? n?ng s? d?ng nhiên li?u hi?u qu? cho ??ng c?. Bên c?nh công su?t, mô men xo?n ???c c?i thi?n và kh? n?ng s? d?ng nhiên li?u hi?u qu? ???c nâng cao, các tính n?ng c?a xe c?ng mang l?i s? an tâm cho lái xe. Thi?t k? và các ??c tr?ng v? ki?u dáng xe thu hút s? chú ý c?a b?t c? ai. L??i t?n nhi?t 6 c?nh m? crôm g?n ? ??u xe mang phong cách thanh l?ch k?t h?p hài hòa v?i c?m ?èn pha thi?t k? hi?n ??i và ch?n xe cá tính. Cánh l??t gió sau (rear spoiler) mang l?i b? ngoài th? thao cho xe, trong khi ?ó không gian thoáng r?ng bên trong khi?n hành khách có c?m giác tho?i mái, dung tích khoang hành lý t?ng lên khi hàng gh? sau ???c g?p l?i r?t thu?n l?i cho chuy?n du l?ch dài ngày. H? th?ng qu?n lý ?? ?n ??nh, H? th?ng ki?m soát ?? bám ???ng mang l?i s? an tâm khi lái xe, trong khi ?ó H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS), H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD) t?ng c??ng tính hi?u qu? c?a b? phanh. S? k?t h?p hoàn h?o gi?a tính hi?n ??i, thi?t k? theo ch?c n?ng, các ??c tr?ng ki?u dáng c? ?i?n giúp Everest là chi?c xe ???c tin dùng nhi?u nh?t.

M?c tiêu hao nhiên li?u và kh? n?ng ti?p ki?m x?ng:


??ng c? 2,5 lít n?m d??i n?p ca pô ???c trang b? h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p CDRI mang l?i kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u và tính d?n ??ng ?n t??ng. Xe ch?y 11,36 km ch? t?n 1 lít nhiên li?u.

Công su?t:


C? ba phiên b?n ??u ???c trang b? ??ng c? diesel 2499 cc TDCi turbo diesel và tr?c cam kép 16 van n?p khí ?? làm mát ??ng c?. Công ngh? TDCi cho phép ??ng c? ??t hi?u su?t t?t h?n ?? s?n sinh công su?t c?c ??i 141 mã l?c t?i 3.500 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 330 Nm t?i 1.800 vòng/phút.

Kh? n?ng t?ng t?c:


??ng c? 2,5 lít m?nh m? mang l?i kh? n?ng ph?n ?ng b??m ga nhanh nh?y và h?p s? 5 c?p giúp xe t?ng t?c m??t mà. ??ng c? có th? ??t t?c ?? 170km/h và t?ng t?c 0 – 100km/h trong 14 giây.

Ngo?i th?t:


Ngo?i th?t h?m h? khi?n xe trông n?i b?t, ngoài ra g?m xe cao k?t h?p v?i l?p dày r?t phù h?p khi ch?y ??a hình x?u. Ch?n xe tr??c ???c g?n ?p c?n tr??c (skid plate), l??i thông gió m? crôm k?t h?p các ???ng vi?n m? crôm giúp thân xe trông ?n t??ng h?n. M?i chi ti?t c?a xe ??u ???c thi?t k? ?? h? tr? kh? n?ng ?i ??a hình. Thi?t k? h?m h? mang l?i s? ??m ch?c và xe ???c trang b? nhi?u ch?c n?ng. Everest có ???c s? ch?c ch?n và tính ?a n?ng v?i kh? n?ng ?i ??a hình t?t là nh? s? k?t h?p gi?a s?c m?nh, nhi?u tính n?ng thông minh và phong cách n?i b?t. K?t c?u thân xe trên khung t?i (body – on- frame) ??m b?o kh? n?ng ch?u ???c l?c v?n xo?n trên m?i lo?i ??a hình. Dòng xe Everest m?i còn ???c trang b? l??i t?n nhi?t 6 c?nh m? crôm và t?m ch?n tr??c - sau ???c thi?t k? vô cùng ?n t??ng. ?èn s??ng mù thi?t k? hi?n ??i ???c ??t bên trong ch?n xe, c?m ?èn LED có kh? n?ng chi?u sáng t?t mang phong cách sang tr?ng. Thân xe ???c thi?t k? l?i r?t quy?n r? ??ng th?i ?èn sau ???c g?n hài hòa t?i c?a h?u. B? ngoài xe kh?e kho?n h?n v?i cánh l??t gió sau (rear spoiler). G?t n??c gián ?o?n phía ?uôi xe giúp làm s?ch b?i b?n trên kính h?u ??ng th?i có ch?c n?ng ?i?u khi?n h??ng phía sau.

Thông s? ngo?i th?t


Vi?c s? d?ng nhôm và thép giúp gi?m tr?ng l??ng c?a xe, kích th??c c?a chi?c SUV này v?n ???c gi? nguyên t? ??i xe tr??c. Kích th??c t?ng th? 5.062 mm x 1.788 mm x 1.826 mm (Dài x R?ng x Cao), chi?u dài c? s? 2.860 mm.

N?i th?t


N?i th?t c?a xe ??n gi?n nh?ng quy?n r? và hài hòa v?i thi?t k? ngo?i th?t. Xe có 7 ch? ng?i, r?t r?ng rãi v?i ch? ?? chân tho?i mái và ???c trang b? nhi?u lo?i tính n?ng, nguyên v?t li?u ch?t l??ng cao. Bên c?nh ?ó, xe c?ng ??y ?? ti?n nghi cho lái xe. Hàng gh? g?p sau t?ng dung tích cho khoang hành lý, gh? b?c v?i cao c?p, n?i th?t khác bi?t mang l?i cá tính cho xe, h?c thông gió ??t xung quanh c?a s? tr?i t?o c?m giác d? ch?u và không khí trong lành cho hành khách. Vô l?ng ?i?u ch?nh ???c ?? nghiêng và gh? lái xe ch?nh ?i?n 8 h??ng ?em l?i s? tho?i mái và giúp lái xe thao tác d? dàng h?n. Nhìn chung, n?i th?t cao c?p c?a xe mang l?i s? ti?n nghi t?i ?a trong chuy?n ?i dài trên ??a hình x?u.

Ti?n nghi n?i th?t


S? ti?n nghi ???c t?i ?u hoá v?i ch? ?? chân r?ng rãi và gh? ??m êm ái, h?c thông gió trên tr?n khi?n xe thoáng khí. Gh? lái x? có th? ?i?u ch?nh ???c ?? cao và hàng gh? sau v?i góc nghiêng t?t giúp hành khách t?a l?ng tho?i mái. C?a kính ?i?u ch?nh ?i?n (one – touch power window) ???c m? ho?c ?óng b?ng m?t nút ?n, khóa c?a ?i?n ???c trang b? cho t?t c? các phiên b?n. H? th?ng ki?m soát hành trình khi?n tài xe ?? c?ng th?ng trong nh?ng chuy?n ?i dài. B? ?i?u khi?n tích h?p trên vô l?ng giúp b?n ?i?u khi?n các tính n?ng mà không c?n r?i m?t kh?i tay lái ô tô.

Thông s? n?i th?t:


S? r?ng rãi c?a xe mang l?i s? tho?i mái cho c? lái xe l?n hành khách ??c bi?t ??i v?i nh?ng ng??i cao to luôn c?m giác chân b? gò bó. Dung tích c?a khoang hành lý lên ??n 2.010 lít khi hai hàng gh? phía sau g?p l?i

??ng c? và hi?u su?t:


B? ngoài m?nh m? c?a Everest báo hi?u ??ng c? ?áng s? n?m d??i n?p ca pô. Dòng xe Everest ???c trang b? ??ng c? diesel 2499 cc TDCi turbo có th? mang l?i hi?u su?t c?c ??i 141 mã l?c t?i 3.500 vòng/phút và mô men xo?n c?c ??i 330 Nm t?i 1.800 vòng/phút. H?p s? tay và t? ??ng 5 c?p và c?n sang s? ??n gi?n mang l?i hành trình êm ái. H? th?ng truy?n ??ng b?n bánh (four wheel drive system) giúp xe có hi?u su?t cao h?n nh? kh? n?ng d?n ??ng ??n c? 4 bánh.

Âm thanh n?i và các ph? ki?n:


B?ng ?i?u khi?n ???c trang b? h? th?ng thông tin gi?i trí và màn hình 8 inch. C?m ??ng h? bao g?m m?t ??ng h? m?t kim ? chính gi?a và hai màn hình hai bên. ?? t?ng tính ?a d?ng trong gi?i trí, xe còn ???c trang b? 1 radio AM/FM, m?t ??a CD và loa. Ngoài ra, xe c?ng có nút ki?m soát ??a hình, c?n sang s? và nút ki?m soát ?? bám ???ng.

Bánh xe


Di?n m?o m?nh m? c?a xe có ???c m?t ph?n là nh? bánh xe h?p kim nhôm 18 inch và l?p xe c? 255/60 R18 giúp t?ng ?? bám ???ng ??ng th?i c?ng phù h?p v?i cá tính c?a chi?c xe.

H? th?ng phanh và kh? n?ng v?n hành


Everest s? d?ng h? th?ng treo tr??c ??c l?p b?ng thanh xo?n và ?ng gi?m ch?n twin tube , nhíp và ?ng gi?m ch?n cho h? th?ng treo sau mang l?i khi?n vi?c lái xe d? dàng h?n ? t?c ?? th?p và s? h?ng ph?n ? t?c ?? cao. H? th?ng phanh th?y l?c có tr? l?c chân không mang l?i kh? n?ng gi?m t?c hi?u qu?. Phanh ??a tr??c và phanh tang tr?ng sau có van ?i?u hòa l?c phanh theo t?i tr?ng giúp gi?m nguy c? ch?n th??ng khi va ch?m.

An toàn và b?o v?:


Dòng xe ??a hình sang tr?ng hàng ??u này ???c h? tr? v?i hàng lo?t các ch?c n?ng an toàn. Xe ???c trang b? túi khí phía tr??c và bên hông, khi có va ch?m b? c?m ?ng s? ngay l?p t?c kích ho?t túi khí. H? th?ng phanh và h? th?ng qu?n lý ?? ?n ??nh ho?t ??ng hi?u qu? h?n. Nguyên nhân h?u h?t các v? t?i n?n là do ánh sáng kém, vì v?y ?èn s??ng mù ??t trong ch?n xe mang l?i t?m nhìn t?t khi th?i ti?t x?u. Ngoài ra xe c?ng có H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS) và H? th?ng phân ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD),

?u :Kh? n?ng ?i ??a hình tuy?t v?i.
Không gian n?i th?t r?ng rãi, các thi?t b? hi?n ??i.
cues Thi?t k? ?n t??ng

Khuy?t:Gía thành xe cao.
Ch?a có nhi?u c?i ti?n cho h? th?ng gi?m xóc.
H? th?ng phanh ch?a ?n t??ng.

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Ford Featured xe ô tô

Nearest Ford Dealers

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car