hanoi
Language en | vi
Change xe
Get exclusive promos, discounts & low-interest loan from authorized dealers Avail Offers

Recent Updates of Vios

Toyota Vios Price

The Vios is priced at 570 ₫ Million.

Toyota Vios Variants

There are 4 variants available of Vios: J 1.3L VVT-i, 1.5E CVT, 1.5G CVT and 1.5E MT.

Toyota Vios Power-trains

The Vios is powered by a 1497cc 4-cylinder Petrol engine produces 107 hp hp of power and 141 Nm of torque and 1299cc 4-cylinder Petrol engine produces 84 hp hp of power and 121 Nm of torque.

It comes with the option of a 5-Speed Manual and 4-Speed Automatic transmission gearbox.

Toyota Vios Features

The feature list of Vios includes Central Locking in terms of security.

Features for Comfort & Convenience include Vanity Mirror, USB & Auxiliary Input, Bottle Holder, Remote Trunk Opener, Low Fuel Warning Light, Air Conditioner, Power Steering, Adjustable Seats, Engine Start/Stop Button, Rear Seat Headrest, Accessory Power Outlet, Leather Seats, CD Player, On Board Computer, FM/AM/Radio, Cup Holders-Front, Speakers Front, Cup Holders-Rear, Integrated 2DIN Audio, Remote Fuel Lid Opener, Rear Reading Lamp and Bluetooth Connectivity.

Toyota Vios Interior

The interior features include Digital Odometer, Heater, Power Windows Front, Tacho Meter, Power Windows Rear, Fog Lights Front, Electronic Multi Tripmeter, Adjustable Headlights, Digital Clock, Height Adjustable Driver Seat, Keyless Entry, Rear Window Defogger, Alloy Wheels, Anti Theft Device, Adjustable Steering Column, Power Antenna and Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror.

Toyota Vios Safety

The safety features of the Model includes the Engine Immobilizer, Centrally Mounted Fuel Tank, Child Safety Locks, Driver Airbag, Passenger Airbag, Rear Seat Belts, Height Adjustable Front Seat Belts, Seat Belt Warning, Crash Sensor, Anti-Theft Alarm, Door Ajar Warning, Side Impact Beams, Front Impact Beams, Day & Night Rear View Mirror, Traction Control and Engine Check Warning.

Toyota Vios Competitors

The Vios Competitors are: Chevrolet Aveo, Ford Fiesta Sedan, Hyundai Elantra, Hyundai Avante and Hyundai Accent.

Toyota Vios 2021 Price List

Biến thể   Thông số  
Toyota Vios GS-R    Dầu xăng
Toyota Vios 1.5E CVT    5, Dầu xăng
Toyota Vios 1.5E MT (3 airbags)    Dầu xăng
Toyota Vios 1.5G CVT    5, Dầu xăng
Toyota Vios Vios 1.5E CVT (3 airbags)    Dầu xăng
Toyota Vios 1.5E MT    Dầu xăng

Compare Toyota Vios With Similar xe ô tô

Let's keep in touch

Subscribe to notification to receive best offers and news.

Subscribe

Please unblock notifications from your browser to receive the latest offers and news.

OK

Videos of Vios

"Watch Toyota Vios ĐỘ NỘI THẤT ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VIỆT N- Know how the Toyota Vios exterior and interior looks including Performance & Safety Parameters | Zigwheels.

Toyota Vios Mileage

Loại Nhiên liệu Mileage (City) Mileage (Highway)
Dầu xăng 12.6 18.5

Toyota Vios Review

  • Overview Vios

Overview Vios

T?ng quan

Toyota ?ã sáng t?o ??n m?c ng?c nhiên khi thi?t k? dòng xe Vios m?i. T? dòng xe sedan compact t?i Camry sang tr?ng, nhà s?n xu?t ??u có ph??ng th?c riêng khi thi?t k? t?ng m?u mã xe. Có th? th?y nh?ng thay ??i trong thi?t k? c?a nhà s?n xu?t ? tr?n, phía tr??c và sau, ?em ??n c?m giác và di?n m?o hoàn toàn thay ??i cho xe. M?u xe subcompact dài, có ???ng nét m?m m?i này là phiên b?n kéo dài c?a các dòng Vios ti?n nhi?m. Các ???ng nét m?nh m?, táo b?o cho th?y s? t? tin ch?a t?ng có trong các thi?t k? khác c?a nhà s?n xu?t. N?i th?t bên trong xe ??u làm t? nh?a v?i tông màu ?en - be ?i cùng các chi ti?t trang trí crom và b?c. M?c dù thi?t k? khá ??p m?t, nh?ng da l?n có các ???ng ch? khâu gi? không th?c s? phù h?p v?i vách c?a màu sáng. H? th?ng âm thanh ??c ?áo so v?i các thi?t k? khác c?a Toyota, n?i b?t v?i v? ??p tuy?t v?i. ??ng c? 1.5 lít m?nh m? c?a xe thích h?p ch?y hàng ngày. V?i dung tích bình x?ng 42 lít, xe có m?c tiêu th? nhiên li?u 18-20 km/l trên ???ng cao t?c và kho?ng 14 km/l trong ?i?u ki?n k?t h?p. Nh?ng con s? này gi?m xu?ng m?t cách th?t v?ng còn 6-8 km/l trong n?i thành. V? khía c?nh an toàn, xe ???c tích h?p h? th?ng ABS (chóng bó c?ng phanh), EBD (phân ph?i l?c phanh ?i?n t?), 2 túi khí, 5 dây an toàn ki?u chéo v?t qua vai, cùng móc cài Isofix ??m b?o an toàn cho m?i hành khách. Gh? ng?i ???c thi?t k? l?i là m?t y?u t? quan tr?ng t?o nhi?u không gian ?? chân phía sau, ?em l?i tho?i mái cho hành khách. Tuy nhiên, xe không có ch? ?? chai và c?c. M?c dù nhà s?n xu?t ?ã làm t?t ?? giúp xe không b? li?t vào phân khúc th?p nh?t nh? các phiên b?n ti?n nhi?m và kh? n?ng cách âm c?ng ?ã ???c c?i thi?n, nh?ng vô-l?ng ?i?n c?ng nh?c và h? th?ng treo m?m h?n th?c s? là m?t s? nh??c ?i?m c?a xe. V?i ngo?i th?t n?i b?t nh?ng ít các ??c tính tuy?t v?i, xe có m?c giá h?i cao so v?i giá tr?.

Quãng ???ng và Tiêu th? nhiên li?u

Dòng Vios m?i c?a Toyota có m?c tiêu th? nhiên li?u th?p m?t cách ng?c nhiên ? m?c 6-8 km/l trong ?i?u ki?n giao thông n?i thành. Tuy nhiên trên ???ng cao t?c xe cho m?c tiêu th? nhiên li?u t?t h?n vào kho?ng 18 – 20 km/l và 14 km/l trong ?i?u ki?n k?t h?p. Dung tích bình x?ng là 42 lít. M?c dù ?ây là ch? ?? ???c nhi?u ng??i quan tâm, chúng tôi cho r?ng m?c tiêu th? nhiên li?u c?a xe ? m?c trung bình.

Công su?t ??ng c?

D??i n?p capo, xe ???c v?n hành b?ng ??ng c? 1.5 lít cho công su?t t?i ?a 107 mã l?c t?i 6000 vòng/phút, cùng momen xo?n c?c ??i 141 Nm t?i 4200 vòng/phút. Xe thích h?p nh?t ?? ?i trong n?i thành nh?ng khi ?i trên ???ng cao t?c c?n dùng t?i công su?t c?c ??i.

T?ng t?c

Nói v? t?ng t?c, xe ??t t?c ?? c?c ??i ? kho?ng 170 km/h. C?m giác xe ? t?c ?? cao nh? v?y khá êm và không có ti?ng ?n. Th?i gian t?ng t?c ?o ???c t? 0 ??n 100km/h vào kho?ng 12 giây. Do ?ó, kh? n?ng t?ng t?c và m?c ?? ?áng tin c?y c?a dòng s?n ph?m này t? Toyota khá cao.

Ngo?i th?t

Nhà s?n xu?t s? d?ng thi?t k? g?n g?i, t?ng th?y l?n cu?i ? Corolla Furia. Thi?t k? hông xe Vios mang phong cách th? thao, nh? v?y ???ng vu?t ? hông xe m?nh m?, có t? th? v??n t?i phía tr??c. ?? t?ng thêm các chi ti?t th? thao, xe có vòm bánh xe loe r?ng và các ???ng nét ? chân xe kh?e kho?n, r?t phù h?p v?i vòm bánh xe loe r?ng. Các ???ng nét m?nh m?, táo b?o t? tr??c ??n sau xe th??ng không có trong các thi?t k? thông th??ng c?a Toyota. ???ng vu?t ? hai bên hông xe kh?e kho?n t?o cho xe có hình vát, g?n gàng. Tr?n xe có các ???ng n?i nh? giúp lo?i b?t không gian còn d? trên tr?n. Bánh xe h?p kim có thi?t k? h??ng khí ??ng h?c không th?c s? phù h?p v?i xe, có l? bánh xe th? thao 16 inch v?i ch?u m?nh h?n s? thích h?p và tôn lên b? ngoài c?a xe h?n. Các dòng xe hi?n ??i ngày nay ??u ???c s?n xu?t v?i ?ng-ten vi d?i trên c?a s? sau và Toyota Vios c?ng v?y. N?u nhà s?n xu?t ngh? chi ti?t này làm t?ng giá tr? cho b? ngoài xe thì h? ?ã nh?m. Chi ti?t này làm gi?m v? ??p c?a xe, không xét t?i các thi?t k? khác. Nh?ng ng??i th??ng xuyên lái xe ???ng dài c?ng c?n cân nh?c vì xe thi?u ?èn t? ??ng và c?n g?t n??c. Tuy nhiên, nhà s?n xu?t có thi?t k? ch? g?n thêm các ph? ki?n này ? m?c giá cao h?n.

Thông s? Ngo?i th?t

M?u xe dài, có ???ng nét m??t mà này có chi?u dài 4300 mm, chi?u r?ng kho?ng 1700 mm và chi?u cao kho?ng 1460 mm. Chi?u dài c? s? c?a xe là 2550 mm, lái xe cao l?n có th? ch?nh gh? ng?i sao cho tho?i mái nh?t.

N?i th?t

Cabin nh?a màu ?en và be ?i kèm v?i trang trí b?c và crom t?o thi?t k? n?i th?t trong xe ??p ??. Tuy nhiên ý t??ng c?a nhà s?n xu?t khi b? trí da th?t v?i các ???ng ch? khâu gi? không phù h?p và ?em l?i k?t qu? t?t nh? h? ngh?. C?m ??ng h? trung tâm ?ã ???c thay th? b?i 3 ??ng h? ki?u la bàn phía sau vô-l?ng có ?áy ph?ng th? thao. Trung tâm b?ng táp-lô có b? radio n?i khá tuy?t. Nhà s?n xu?t ?ã làm t?t khi thi?t k? l?i m?u xe ?? ??m b?o có không gian gi?a các gh? ng?i. Ng??i dùng có th? th?y n?i th?t trong xe r?t ch?c ch?n, cho dù là phím b?m, nút v?n, c?n g?t hay b?t c? chi ti?t nào. H?p ?? g?ng v?a ph?i cho dòng xe có kích th??c nh? th? này.

Ti?n nghi N?i th?t

Vios, c?ng nh? h?u h?t các dòng xe c?a Toyota, ??ng ??u khi xét t?i m?c ?? ti?n nghi dành cho ng??i lái và hành khách. M?c dù da có ???ng ch? khâu gi?, nh?ng các gh? ng?i ??u th?ng, h? tr? t?t và r?t tho?i mái. Không gian cho hàng gh? sau ch?a ??. S? tinh x?o hàng ??u trong thi?t k? x?ng ?áng ???c khen ng?i, xe cung c?p ch?n gió, khoang xe ít ti?ng ?n h?n khi so sánh v?i các dòng xe cùng phân khúc.

Thông s? N?i th?t

Xe có không gian r?ng rãi h?n các m?u xe khác v?i cùng chi?u dài. Cho dù là không gian ?? chân hàng gh? tr??c ho?c phía sau, ch? có nh?ng ng??i vô cùng cao l?n m?i có th? phàn nàn. Xe cung c?p khoang ch?a ?? 475 lít, có th? m? r?ng b?ng cách g?p hàng gh? sau v?i t? l? 60:40, ?? r?ng rãi ?? ch?a hành lý cho các chuy?n picnic gia ?ình.

??ng c? và Hi?u su?t

Toyota Vios có ??ng c? 1.5 lít cho công su?t khá. M?c dù sang s? ch?m, bù l?i h?p s? t? ??ng 4 c?p v?n hành khá êm. ??ng c? 1NZ-FE n?i ti?ng t?o nhi?u ti?ng ?n trong h?u h?t các dòng xe, nên th?t ?áng ng?c nhiên khi ti?ng ??ng c? c?a Vios r?t êm, nh? h? th?ng cách âm ti?ng ?n, ?? rung và va ch?m (NVH). Xe ho?t ??ng hi?u qu? h?n cho các chuy?n ?i hàng ngày, nh?ng v?i nh?ng ng??i yêu thích c?m giác t?c ?? cao nên tìm ki?m các l?a ch?n khác.

Âm thanh và Trang thi?t b?

Không gi?ng các thi?t k? tr??c c?a Toyota, Vios có h? th?ng âm thanh ??c ?áo. Tuy nhiên c?ng USB ???c b? trí trên cao gây khó kh?n khi c?m cáp cho iPod và nh?ng thi?t b? khác. Camera lùi và h? th?ng thông tin gi?i trí ?i kèm màn hình c?m ?ng 5.8 inch là ph? ki?n tùy ch?n ? m?c giá cao h?n. H? th?ng âm thanh có s?n, tích h?p các phím ki?m soát trên vô-l?ng, ?em t?i ch?t l??ng âm thanh t?t h?n tr??c. Ph?n l?n các m?u c?a Vios ??u ???c trang b? nhi?u trang thi?t b? t?t tuy nhiên không có ?èn báo r? trên g??ng chi?u h?u và ?èn d?ng bóng chi?u. H?u h?t ng??i dùng ??u mong mu?n có vô-l?ng b?c da, nh?ng xe không trang b?. ?i?u hòa có ch?c n?ng ki?m soát khí h?u mang l?i tr?i nghi?m lái xe d? ch?u.

Bánh xe

Vios ???c trang b? bánh xe h?p kim 15 inch 5 ch?u; n?u bánh xe có thi?t k? khí ??ng h?c này ???c thay th? v?i lo?i 16 inch có ch?u m?nh s? giúp b? ngoài xe ??p h?n.

Phanh và V?n hành

H? th?ng treo có b? gi?m ch?n m?m h?n khi?n Vios h?i xóc khi v?n hành. Vô-l?ng ?i?n tê li?t và phanh khi ? t?c ?? cao s? có c?m giác h?i c?ng. Ngay c? khi xét t?i các phiên b?n tr??c, h? th?ng v?n hành xe ch?a bao gi? là th? m?nh c?a nhà s?n xu?t này.

An toàn và B?o v?

Không xét t?i thi?t k? mà nhà s?n xu?t cung c?p cho xe, an toàn và b?o v? cho hành khách là y?u t? quan tr?ng ??i v?i h?. Vios có 2 túi khí, 1 cho ng??i lái và 1 cho hành khách ng?i cùng hàng gh? ?? b?o v? ch?n th??ng ??u và thân. T?t c? 5 gh? ng?i ??u có dây ?ai an toàn. Xe còn ???c trang b? ABS (h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh), EBD (phân ph?i l?c phanh ?i?n t?) và dây móc Isofix. Thân xe b?ng thép ch?u kéo ?? b?n cao cho phép kh? n?ng b?o v? tuy?t v?i. Tuy nhiên, xe không có c?m bi?n h? tr? vi?c ?? xe và h? th?ng ch?ng tr??t c?ng nh? ki?m soát cân b?ng ?? t?ng thêm an toàn cho hành khách.

?u ?i?m

  • Thi?t k? n?i th?t và ngo?i th?t ???c c?i thi?n
  • N?i th?t trang nhã, tho?i mái và r?ng rãi
  • Chìa khóa thông minh m? c?a t? xa và GPS trên b?ng táp-lô

Nh??c ?i?m

  • Chi phí ??ng ký xe cao
  • ??ng c? c? ?i?n và h?p s? 4 c?p
  • Các chi ti?t c?a thi?t k? khí ??ng h?c không ??p m?t và kh? n?ng v?n hành t?m th??ng

Are you confused?

Ask anything and get answer in 48 hours.
FAQ
Personal Information*
+84 -
Click image to refresh
Login/Sign Up
Only your name will be displayed with your review. Your email id & mobile will not be displayed with it.
Thank you for asking the question
Your question provide useful inputs for us

Millions of people rely on the contributions like yours to decide which cars to buy

Toyota Featured xe ô tô

Get the best exchange deals on your xe ô tô
Please tell us about your car below and we'll connect you with our partner dealers.
Just 1 step away from best deals. Please enter your contact details
+84 -
Almost Done

Please enter the 4 digit code sent to your mobile.

Thank you

List my car