Benelli Pepe 50

Viết một đánh giá
This thg 1, 1970 Model has expired

Ở Vietnam, Benelli đã ngừng sản xuất Pepe 50 và mẫu Bikes này đã ngừng sản xuất.

Benelli Bikes

Benelli Pepe 50 Motorcycle

The Benelli Pepe 50 2023 price in the Vietnam starts from 48,8 ₫ Million. it is available in 1 variants in the Vietnam.

Thông số chính của Benelli Pepe 50

Seating Capacity
Dầu xăng 2
Thông số kỹ thuật của Pepe 50

Pepe 50 Variants

Benelli Pepe 50 has been discontinued. Check below the price list of new variants of Benelli Pepe 50. Select any Pepe 50 variant to view the complete specifications.

 • Dầu xăng
Benelli Pepe 50 Standard
Manual, 2, 50 cc
48,8 ₫ Million (OTR) View Offers
Benelli Pepe 50 Standard
Manual, 2, 50 cc
48,8 ₫ Million (OTR) View Offers

Compare Benelli Pepe 50 With Similar Bikes

Benelli Pepe 50 Videos

Watch latest video reviews of Benelli Pepe 50 to know about its performance, mileage, styling and more.

 • Benelli Pepe.AVI
  Benelli Pepe.AVI
  26 Oct, 2015 . 2K views
 • Benelli Pepe LX Roller Scooter
  Benelli Pepe LX Roller Scooter
  26 Oct, 2015 . 23K views
 • 2014 Benelli Pepe 50 4T Scooter Walkaround - 2013 EICMA Milano Motorcycle Exhibition
  2014 Benelli Pepe 50 4T Scooter Walkaround - 2013 EICMA Milano Motorcycle Exhibition
  14 Oct, 2015 . 3K views
 • Benelli Pepe.mov
  Benelli Pepe.mov
  14 Oct, 2015 . 18K views
Pepe 50 Videos

Benelli Pepe 50 Đánh giá 2024

?i?m n?i b?t

Benelli Pepe 50 là m?t trong nh?ng chi?c scooter ti?n d?ng nh?t trên th? tr??ng xe hai bánh c?a Vi?t Nam. Sau hai m?u Seta 50 và Onyx 50 4T, ?ây là s? b? sung m?i nh?t cho phân khúc xe hai bánh. Có ba phiên b?n màu s?c khác nhau trang b? ??ng c? có công su?t và t?c ?? phù h?p v?i chi?c xe. Benelli Pepe 50 s? h?u h? th?ng ?èn pha có th? ?i?u ch?nh h??ng chi?u sáng v?i tùy ch?n t? kh?i ??ng và m?t s? chi ti?t m? crôm.

Gi?i thi?u

Benelli là m?t hãng s?n xu?t mô-tô hai bánh ?ã có thâm niên h?n m?t th? k? trong ngành s?n xu?t xe máy. ?? ?áp ?ng nhu c?u v? xe tay ga ti?n d?ng ???c trang b? ??y ?? các tính n?ng cho ng??i tiêu dùng Vi?t, ??u n?m 2014 hãng xe này ?ã tung ra th? tr??ng m?u xe Pepe 50. Phiên b?n Benelli Pepe 50 s? h?u nhi?u tính n?ng h?p d?n và thi?t k? ??p m?t cùng v?i h? th?ng cân b?ng ?i?n t? và c?m ?èn pha có th? ?i?u ch?nh h??ng chi?u sáng. Nhà s?n xu?t trang b? cho chi?c Pepe 50 ??ng c? 50 cc cùng v?i bánh xe h?p kim.

Thi?t k?

Benelli Pepe 50 là chi?c xe hai bánh ???c thi?t k? nh?m ?em l?i s? tho?i mái cho c? ng??i lái và ng??i ng?i sau. Phía tr??c có ?èn pha d?ng projector có th? ?i?u ch?nh h??ng chi?u sáng và hai ?èn tín hi?u. ? phía c?nh s??n, ngay bên d??i yên xe là b? tem th??ng hi?u n?i b?t. Ph?n phía sau ???c l?p ??t ?èn h?u LED cùng v?i ?èn tín hi?u công ngh? LED. Chi?c mô-tô Benelli Pepe 50 có chi?u dài 1.910 mm, chi?u r?ng 700 mm, chi?u cao 1.090 mm và n?ng 98 kg. Pepe 50 s? h?u chi?u dài c? s? 1.280 mm, bánh xe h?p kim và có ba phiên b?n màu s?c ?ang ???c bán trên th? tr??ng là màu tr?ng, màu ?en và màu da cam.

??ng c?, hi?u su?t và kh? n?ng v?n hành

V? ??ng c? và kh? n?ng v?n hành c?a Benelli Pepe 50, nó là m?t chi?c xe s? h?u ??ng c? 50 phân kh?i. ??ng c? xi-lanh ??n, 4 k?, làm mát b?ng không khí giúp s?n sinh công n?ng c?n thi?t cho vi?c di chuy?n trong thành th?. ??ng c? 50cc này có th? ??t ???c công su?t c?c ??i 3,62 mã l?c t?i vòng tua 6.250 vòng/phút và mô-men xo?n t??ng ?ng 4,20 nm ? vòng tua 6.000 vòng/phút. ?i?u tuy?t v?i nh?t c?a ??ng c? này là kh? n?ng v?n hành êm ái m??t mà cùng v?i h?p s? 5 c?p giúp ??ng c? không gây ra ti?ng ?n khó ch?u khi tham gia giao thông.

Kh? n?ng ?i?u khi?n ?úng h??ng

Nhà s?n xu?t trang b? cho Benelli Pepe 50 h? th?ng treo d?ng ?ng l?ng ? phía tr??c và tay ?òn di ??ng h? th?ng treo ??c l?p ? phía sau có kích th??c nh? g?n r?t lý t??ng cho vi?c ?i l?i trong thành ph?. K?t c?u r?n c?a b? khung c?i thi?n s? th?ng b?ng cho chi?c xe. B? l?p xe tr??c và sau có thông s? l?n l??t là 80/80 R16 và 90/80 R16 k?t h?p v?i vành xe h?p kim t?ng thêm s? thanh l?ch cho chi?c xe. Có th? nói Benelli Pepe 50 là m?u xe scooter sang tr?ng và ti?n l?i cho vi?c di chuy?n trong n?i thành.

H? th?ng an toàn, phanh và các thi?t b? an toàn khác

V? h? th?ng phanh, Benelli Pepe 50 ???c trang b? b? phanh ??a ? c? bánh tr??c và bánh sau. H? th?ng phanh ??a ho?t ??ng r?t hi?u qu?, có th? phanh hãm xe mà không gây ra b?t c? tr? ng?i nào. Tr?ng l??ng xe khá nh?, b? khung xe hài hòa k?t h?p v?i h? th?ng cân b?ng ?i?n t? cho phép ng??i s? d?ng tr?i nghi?m chuy?n ?i ??y thú v?.

Nh?n ??nh

Benelli Pepe 50 th?c s? là m?t chi?c scooter r?t ti?n d?ng, ???c trang b? ??y ?? các tính n?ng hi?n ??i mà l?i có m?c giá bán vô cùng h?p lý. R?t d? dàng ?? ?i?u khi?n và s? d?ng chi?c xe này, nh? vi?c s? h?u nh?ng ???ng nét thanh l?ch và các chi ti?t m? crôm chi?c xe tr? nên n?i b?t trong ?ám ?ông. M?u xe này ??t ???c hi?u su?t s? d?ng nhiên li?u và kh? n?ng v?n hành hoàn h?o.
Read More Read Less

Overview

 
Hãng xe Benelli Vietnam
Giá 49 ₫ Million
Body Type Scooter

More Option in Scooter Bikes

 • phổ biến
phổ biến Scooter Bikes

Benelli Featured Bikes

 • phổ biến
Benelli Bikes

Nearest Benelli Dealers

Benelli Dealers In Hanoi

so sánh

You can add 3 variants maximum*